Klassikerne

Klassikerne: John Carpenters 'Apocalypse Trilogy'

Klassikerne: John Carpenters 'Apocalypse Trilogy'

Klassikerne er must-see, must-read, must-play verk æret av The Verge-personalet. De gir glimt av fremtiden, glimt av menneskeheten og et glimt av våre sjeler. Du bør sjekke dem ...